طراحی و ساخت ماشین آلات تولید خوراک دام و طیور
ساخت ماشین آلات صنایع
طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات صنعتی / ساخت ماشین آلات تولید خوراک دام ، طیور و آبزیان


صنایع شیمیایی
طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات صنایع شیمیایی

صنایع غذایی و تبدیلی
طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات صنایع غذایی

خوراک دام و طیور
طراحی وساخت خطوط تولیدوماشین آلات تولیدخوراک دام وطیور

صنایع معدن
طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات صنایع معدن

بوجاری و بسته بندی
طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات صنایع بسته بندی


طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات تولید خوراک دام، طیور و آبزیان

یکی از زمینه های فعالیت ماشین سازی صنایع خوراک دام ، طیور و آبزیان می باشد.فعالیت ما شامل طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات صنعتی به صورت سفارشی و با توجه به نیاز مشتری و محصول مورد نظر می باشد

طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات صنایع تولید خوراک دام ، طیور و آبزیان طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات صنایع تولید خوراک دام ، طیور و آبزیان طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات صنایع تولید خوراک دام ، طیور و آبزیان طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات صنایع تولید خوراک دام ، طیور و آبزیان
طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات صنایع تولید خوراک دام ، طیور و آبزیان طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات صنایع تولید خوراک دام ، طیور و آبزیان طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات صنایع تولید خوراک دام ، طیور و آبزیان طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات صنایع تولید خوراک دام ، طیور و آبزیان


ماشین آلات تولید خوراک دام و طیور ماشین آلاتی هستند که با انجام یک سری فرآیند.غالیا نه چندان پیچیده به ساخت خوراک دام و طیور با فرمول های متفاوت میکنند.از جمله مهم ترین زمینه های فعالیت ما ساخت ماشین آلات خوراک دام و طیور با ظرفیت های مختلف می باشد


طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات تولید خوراک دام ، طیور و آبزیان طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات تولید خوراک دام ، طیور و آبزیان


فعالیت ماشین سازی در زمینه طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات تولید خوراک دام و طیور به سه قسمت تقسیم می شود.بخش اول : ساخت ماشین آلات فرمول ساز برای خوراک دام و طیور. بخش دوم : ساخت ماشین آلات تولید پلت. بخش سوم : ساخت ماشین آلات تولید کنسانتره برای خوراک دام و طیور می باشد


طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات صنایع تولید خوراک دام ، طیور و آبزیان
صنایع غذایی و تبدیلی | صنایع شیمیایی | خوراک دام وطیور | صنایع بسته بندی

فن | سیکلون | آسیاب | الواتور | نقاله زنجیره ای | مارپیچ | کوره | راکتور شیمیایی | میکسر | نقاله ارتعاشی | شن گیر | سیکلوفن | تسمه نقاله
سورتینگ | خشک کن | پنوماتیک
             ساخت ماشین آلات تولید خوراک دام و طیور
     ساخت ماشین آلات پلت برای دام و طیور و آبزیان   
 ساخت ماشین آلات تولید کنسانتره برای دام و طیور
ماشین سازی
طراحی و ساخت

ساخت ماشین آلات تولید خوراک دام و طیور